Circular White

21 x 20 x 19 cm
Material:
Paper, lime, sand, seaweed

Unique and handmade
exclusively for The Ode To

Link to shop

Circular Black

40 x 23 x 20 cm
Material:
Paper, charcoal, eggshells

Unique and handmade
exclusively for The Ode To

Link to shop

Circular White (small)

22 x 20 x 11 cm
Material:
Paper, limestone, sand, seaweed

Unique and handmade
exclusively for The Ode To

Link to shop

    
Foto: Mikael Martinsson

BESITT 1


Jordens resurser är begränsade och vi står inför stora utmaningar. Vi lever i ett system med en kultur som inte sätter naturen i första rummet. Som designers måste vi vara kritiska till samtida strukturer och använda vår

kunskap som ett verktyg för förändring.


BESITT utmanar de rådande normerna inom möbelindustrin och visar alternativa möjligheter i designprocessen.


BESITT består av avfal l2 och är formgiven för att passa in i naturens kretslopp. Därför kan den planteras och leva vidare i vår jord.


En visuell omtanke om framtiden.

__

1.     Besitt: Att (med eller utan rätt) inneha någon sak. Synonymer; äga, inneha, förfoga över, ha.

2.     Ostronskal, papper, benlim och växtstärkelse.

Sammarbete med Carolina Härdh.


BESITT 1


Earth's resources are dwinding and we are are facing big challenges according to our planet. We live in a system that is supported by a culture that doesn't reward our nature. As designers we have to be be critical to the contemporary structures and use our knowledge as a tool for change.BESITT is challenging the current norms in the furniture industry and demonstrating new possibilities in the design process.


BESITT is made of waste2 and designed to adapt the natural cycle. Therefore, it could be planted into the soil and subsist.


A visual consideration to the future.


__

1.    BESITT: To with or without right, possess something. Synonyms; possess, dispose, have, own, occupy.

2.    Oyster shells, paper, bone glue and plant starch.

Collaboration with Carolina Härdh.

  emeli@hocks.se
  +46 76 626 62 26Copyright © All Rights Reserved
Emeli Höcks 2020
This page was updated 2020.02.09