Emeli Höcks

__

BESITT 1


Jordens resurser är begränsade och vi står inför stora utmaningar. Vi lever i ett system med en kultur som inte sätter naturen i första rummet. Som designers måste vi vara kritiska till samtida strukturer och använda vår
kunskap som ett verktyg för förändring.

BESITT utmanar de rådande normerna inom möbelindustrin och visar alternativa möjligheter i designprocessen.

BESITT består av avfall2 och är formgiven för att passa in i naturens kretslopp. Därför kan den planteras och leva vidare i vår jord.

En visuell omtanke om framtiden.

__

1.     Besitt: Att (med eller utan rätt) inneha någon sak. Synonymer; äga, inneha, förfoga över, ha.

2.     Ostronskal, papper, benlim och växtstärkelse.

Sammarbete med Carolina Härdh

Foto: Mikael Martinsson

Follow the process at Instagram:

@carolinahardh

&

@emelihocks
And hashtag;


#hockshardh & #höckshärdh